Description

KH Plus is gemaakt om plotselinge dalingen van de carbonaathardheid in stand te houden en de ionenbalans in het aquarium te herstellen.
De juiste waarde van carbonaationen is nodig voor een gezonde groei van koralen en voor het bouwen van skeletten. Door de aanwezigheid van carbonaationen is een stabiele pH-waarde mogelijk.