Description

Level sensor is een apparaat dat het water- en vloeistoffenniveau controleert en meldingen stuurt als er zich onregelmatigheden voordoen.